enarhedeהאתר הרשמי והארכיון הדיגיטלי ﹡﹡﹡חוגגים 20 שנה לאתר﹡﹡﹡﹡﹡﹡

ארכיון יצירות אמנות

שנות השבעים

שנות הששים חלק ב

שנות הששים חלק א

שנות החמישים

עבודות חדשות

שנות האלפיים

שנות התשעים

שנות השמונים

אנדרטת יום האדמה

אנדרטאות

פיסול סביבתי

אוסף מגירות הזיכרון

עבודות גרפיקה אחרות

קריקטורות

עטיפות ספרים

לתשומת לבכם

ארכיון העבודות בינתיים נגיש רק בשפה האנגלית, לכן הגלריות יפתחו בחלון חדש בשפה האנגלית.

GDPR