heOFFICIAL WEBSITE AND ONLINE ART ARCHIVE

המועמד של חד"ש לבית הגפן: הפסל והצייר עבד עאבדי

בית הגפן פועל כבר זמן רב ללא יו"ר דירקטוריון קבוע. כעת דורשת סיעת חד"ש למנות לתפקיד את יקיר העיר עבד עאבדי, שבשנת 2008 היה האזרח הערבי הראשון שזכה בפרס שר התרבות, המדע והספורט

פורסם בתאריך: 5.11.19 15:23

מאת: בועז כהן

הפסל והצייר עבד עאבדי הוא המועמד של סיעת חד"ש לתפקיד יו"ר דירקטוריון בית הגפן. עאבדי היה האזרח הערבי הראשון שזכה בפרס שר התרבות, המדע והספורט בשנת 2008, ובשנת 2010 הוענק לו אות יקיר העיר מטעם עיריית חיפה. כמו כן זכה עבאדי פעמיים בפרס הרמן שטרוק לאמן מצטיין מטעם עיריית חיפה – בשנים 1972 ו-1999.

עאבדי, יליד ואדי סאליב, עזב עם אמו את חיפה ללבנון בעקבות מלחמת העצמאות והתגורר במחנה פליטים ליד צידון ובהמשך במחנה סמוך לדמשק. לאחר שלוש שנים הם הורשו לחזור ארצה ולהתאחד עם האב במסגרת פרויקט איחוד משפחות. משפחת עאבדי מוכרת בחיפה בזכות ייחוסה – דודה של אמו (אחי סבו) היה ראש העיר עבד אל-רחמן אל-חאג', ששימש בתפקיד בשנים 1927-1920.

נושא מינוי יו"ר לדירקטוריון בית הגפן עלה בפרוטוקול סיכום ישיבת ההנהלה שלו ב-8 בספטמבר שבו נכתב: "הנהלת בית הגפן דורשת למנות בדחיפות יו"ר הנהלה חדש. אי מינוי יו"ר פוגע ביכולת ההנהלה לתפקד ועלול לפגוע באישור הניהול התקין של בית הגפן".

תיק בית הגפן נמצא בתחום אחריותה של סיעת חד"ש במועצת העיר כחלק מההסכמים הקואליציוניים, וכעת מבקשת הסיעה לקדם את מינויו של עאבדי. בימים הקרובים תודיע הסיעה לראש העיר עינת קליש רותם על כוונתה, שדורשת את אישורן של ראש העיר ומועצת העיר.

עאבדי מסר בתגובה: "אני מקבל את המועמדות ברצון כי יש לי תפקיד – לפעול כדי לרומם את נושא התרבות והידידות בין שני העמים אשר חיים בעיר הזו. בעבר הייתי עד להתפתחותו של בית הגפן ושיתפתי איתו פעולה לאורך שנים בנושאים שונים. בין השאר הייתי אחראי שלוש פעמים על פסטיבל 'החג של החגים' כאוצר. תרמתי רבות למען עירי המשותפת ליהודים ולערבים".

About the author

Leave a Reply

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR