heOFFICIAL WEBSITE AND ONLINE ART CATALOG

היינו כחולמים

גרשון קניספל, חיפה, אפריל 2010

את סיום האנדרטה בסכנין סיכמנו כל אחד בדרכו שלו, כתבתי: "הקמתי עם ידידי ועמיתי עבד עאבדי את גל הגושים כדי "לגרש את 'הרוח הרעה' ולהשאיר עקבות. למעשה חמס, גזל, רצח ונישול (…) כתזכורת לדורות הבאים שהתקשו להאמין כי 'היה הייתה'". ואתה עבד הוספת : "עבודתנו המשותפת הייתה הגשמתו של חזון שיתוף הפעולה בין שני העמים כדי למנוע חזרה על הטרגדיה..".

חלפו שלושים ושלוש שנים מאז, וחזוננו להציב מצבת זיכרון לדורות הבאים שהתקשו להאמין כי "היה הייתה", התנפץ לרסיסים.

 

שתי שנות דור עברו מאז הצבתה

הריגתם של ששת הצעירים בידי פרחי קצונה עוררה בשעתו גלי זעם ומחאות במקומותינו. הם האיצו את הקמת האנדרטה ב 1977, עליה חקקנו את המשפט: "למען העמקת ההבנה בין שני העמים". הרי הפגיעה האנושה ברבעים שלמים על יושביהם בביירות במלחמת "לבנון השנייה" ואסונם של פלסטינים חסרי מגן על נשותיהם, טפם וזקניהם במלחמת עזה, כל אלה לא שינו את תודעתם של יושבי ציון.

לא היה בכוחה של האנדרטה להפסיק את מחול הזוועה, את מעגל האיבה ונותרה מתרה אל מול הסחף הגואה של לאומנות גוברת. לא היה בה כדי "לגרש את הרוח הרעה" בשל הכיבוש הגורף.

עברו 33 שנים מאז, נותרנו מבודדים, אך שלמים עם דרכנו, ולזה אין תחליף!.

{flike}

Leave a Reply

פוסטים אחרונים

עבד עאבדי, "ניחוחות (הומאז' לסליבא ח'מיס)
נובמבר 9, 2021By
עבד עאבדי | אני והמקום מקום
יולי 1, 2021By
תערוכת יחיד"מאתגר את המגיפה"
יוני 30, 2021By
"דרך חיפה": מוזיאון חיפה לאמנות מציין 70 שנה להיווסדו בתערוכת ענק
יוני 30, 2021By
גדעון לוי [הארץ]רגע האמת: יהודית או דמוקרטית?
יוני 27, 2021By
תערוכה חדשה לכבוד יובל ה-70 למוזיאון חיפה לאמנות: "דרך חיפה"
יוני 16, 2021By
תערוכת יחיד:דיאלוג בנוכחות המקום / גלריית בלקיס
מאי 25, 2021By
מילון / פריז: אמנות עכשווית של המזרח התיכון
מאי 23, 2021By
"דרך חיפה" / מוזיאון חיפה לאמנות
מאי 23, 2021By
השתקפויות / אמנות עכשווית של המזרח התיכון וצפון אפריקה
מאי 23, 2021By

עבודות אחרונות

GDPR