heOFFICIAL WEBSITE AND ONLINE ART CATALOG

עבד עאבדי: "ומא נסינא" (לא שכחנו)

טל בן צבי

לאמנות פלסטינית הנוצרת בגבולות 1948 מאפייניים יחודים הנובעים מהיותה חלק מהתרבות החזותית של המיעוט הפלסטיני בישראל. בהבניה אמנותיתלאומית זו מילא הצייר, המעצב הגרפי ואמן ההדפס עבד עאבדי תפקיד מרכזי מתוקף עבודתו במשך עשור שנים, 1972-1982, כעורך הגרפי של פרסומי המפלגה הקומוניסטית והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) ובטאוניהן בשפה הערבית – העתון "אלאתחאד" וכתב העת הספרותי "אלג'דיד". בנוסף, רבות מיצירותיו גם פורסמו בעתון המפלגתי בשפה העברית "זו הדרך" ובמגוון של כרזות בחירות וכרזות אחרות של הרשימה, המפלגה והחזית. גם העובדה שעאבדי חזר לא אחת והשתמש בדימויים שיצר בהקשרים שונים חיזקה את מעמדן האיקוני של רבות מעבודותיו.

 

במאמר זה התמקד בשני נושאים להם תפקיד משמעותי בעיצוב התרבות החזותית והזיכרון הקולקטיבי של המיעוט הפלסטיני בישראל. ראשית "אמנות דפוס". מונח זה משמש אותי להגדרת מרחב ופרקטיקת תצוגה של יצירות אמנות הנדפסות במהדורות גדולות יחסית בעתונות כתובה, בספרים, בחוברות, בכרזות ובגלויות. אם כי יצירות אלה מלַווֹת לעיתים קרובות טקסטים פוליטיים, עתונאיים, ספרותיים ושירה, לא מדובר באיורים גרידא, אלא בטקסטים חזותיים שווי מעמד לא אחת לאלה המילוליים. באמצעות מרחב ופרקטיקה אלה, מכוננות בהדרגה היצירות המשועתקות את התרבות הוויזואלית של קהל היעד שלהן. מכאן שמדובר במרחב ופרקטיקת תצוגה אוטונומיים חלופיים של יצירות אמנות, אשר מילאו תפקיד חשוב ביותר בגיבוש תרבות הלאום של כל חלקי העם הפלסטיני.

 

הנושא השני הנו תיכנון עיצוב והקמה של אנדרטת "יום האדמה" בסכנין ב1976-1978 על רישומי ההכנה הנילווים לה, יחד עם האמן גרשון קניספל.1 אנדרטה זו מזוהה כאחת מנקודות המפנה בנוכחות הפלסטינית במרחב הציבורי בתחומי ישראל, הפכה לגורם משפיע ומשמעותי במיוחד בכל הקשור לגיבוש הזיכרון הקיבוצי הלאומי בכלל והזיכרון החזותי בפרט של המיעוט הפלסטיני בישראל.

 

Leave a Reply

פוסטים אחרונים

עבד עאבדי, "ניחוחות (הומאז' לסליבא ח'מיס)
נובמבר 9, 2021By
עבד עאבדי | אני והמקום מקום
יולי 1, 2021By
תערוכת יחיד"מאתגר את המגיפה"
יוני 30, 2021By
"דרך חיפה": מוזיאון חיפה לאמנות מציין 70 שנה להיווסדו בתערוכת ענק
יוני 30, 2021By
גדעון לוי [הארץ]רגע האמת: יהודית או דמוקרטית?
יוני 27, 2021By
תערוכה חדשה לכבוד יובל ה-70 למוזיאון חיפה לאמנות: "דרך חיפה"
יוני 16, 2021By
תערוכת יחיד:דיאלוג בנוכחות המקום / גלריית בלקיס
מאי 25, 2021By
מילון / פריז: אמנות עכשווית של המזרח התיכון
מאי 23, 2021By
"דרך חיפה" / מוזיאון חיפה לאמנות
מאי 23, 2021By
השתקפויות / אמנות עכשווית של המזרח התיכון וצפון אפריקה
מאי 23, 2021By

עבודות אחרונות

GDPR