EnglishOfficial Website & Art Archives

? Ambience from Haifa

اجواء من حيفا

Ambience from Haifa,

היצירה מהווה מחווה למקום מגורי בשכות ואדי ניסנס אשר מקשרת בין העיר החתונה והדר. אחד המאפיינים בבניה בעיר חיפה הוא זרמי הנדסה רב לאומיים, אפשר למצוא בנייה טיפוסית ערבית בניצול אבן ובניה אירופאית בין היתר בסגנון הבאוהאוס. המרחב האורבני אפיין את חיפה כעיר קוסמופוליטית. העבודה היאחלק מאוסף הבית לזכר חבר הכנסת המנוח תופיק טובי בחיפה חבל הכביסה ביצירה מסמל ומקשר את בעיית הצפיפות בשכונה עתיקה זו אך גם משקף את ההוואי הדו קיומי בחיפה.
Technique oil on canvas and Acrylic.
Size 119/100 cm
Year 2018
LocationToufik Toubi Memorial House collection
Catalogueexhibited in : The Haifa Way: 70th Anniversary of Haifa Museum of Art
Links:https://www.hma.org.il/eng/Exhibitions/8936/The_Haifa_Way:_70th_Anniversary_of_Haifa_Museum_of_Art
Tags, ,

GDPR