EnglishOfficial Website & Art Archives

monument at Shafa’amr

monument at Shafa'amr

the monument at Shafaamr, commemorating 75 years since the historical town of Daher El Omar town became a city, erected by Abed Abdi in 1984.

האנדרטה מציינת 75 שנה לקיומה של מועצת העיר שפרעם

. היא מבטאת את ההיסטוריה של העיר החל מתקופת דאהר אל עומר 1746 ועד התקופה העותמנית , כמוכן התקופה הבריטית מ1916 עד 48 ,ובהמשך התפתחותה של העיר עד .1985 הדמויות ברלייף זה מבטאים את המאבק בתקופה התורכית למען אדמותיהם ורכושם אך גם את ההתפתחות העירונית של העיר שפרעם אחרי קום המדינה השייש התורכי מסמל את התקופה של הכיבוש התורכי
year1984
materialsחגורת רלייף מברונזה, שייש תורכי ואבן גלילית
Tags, , , , , , , ,

GDPR